Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
HRNECKY.CZhttps://www.hrnecky.czKeramika do kuchyně i do zahrady. Kvašáky, hrnečky, sošky vodníků. Majolika. Keramické kurzy.

Vážení rodiče,

zde uvádím obecné rady a návody, co a jak s dětmi procvičovat doma.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Procvičujte úkoly zadané paní logopedkou (několikrát denně 3 - 4 minuty).

Dětem čtěte a po přečtení si společně pohádku převyprávějte. Ptejte se dětí nejlépe otevřenými otázkami na informace v pohádce. Veďte je k používání celých vět. Jak by pohádka dopadla, kdyby...? Zkuste pohádku následující den vyprávět s chybami tzv. "popletená pohádka". Jak to bylo správně?

Procvičujte fonematický sluch.

Určování počtu slabik ve slově. Kolikrát je ve slově MISTR SLABIKA? Je samohláska dlouhá? Je tam i MISTR DÉLKA? Slabiku označujeme dolním obloučkem (jako mistička). Obloučky musí být spojené. Délka se označuje čárkou nad správnou slabikou. Dítě si slovo vytleská a současně říká. Hledáme slova jednoslabičná např. dům, les, plot, vlak, hrad, dvojslabičná např. tráva, okno, dveře, komín, oblak, potok, tříslabičná např. sluníčko, jezero, kameny, motýli, květiny, vlaštovka, čtyřslabičná např. umyvadlo, koloběžka, slunečnice, pampeliška, učitelka, asistentka a pětislabičná např. helikoptéra, lokomotiva. Dítě může i délku slabiky předvést. Krátká - udělá dřep, dlouhá - stojí a zvedne ruce vzhůru.

Určování hlásek na začátku, na konci a uprostřed slova. Píši hlásek, tedy co děti slyší. Např. LEV - píšeme V, ale slyšíme F. Dědeček - píšeme D, ale slyšíme Ď. Hrajte s dětmi "slovní fotbal". Vykopávám např. JARO - co slyšíš na konci? O - hledej slovo od O. Dítě řekne např. OPICE. Co je na konci? Od jaké hlásky mám hledat slovo? Dítě má odpovědět E. Pokud neví. Postupně hláskujeme O P I C E. Rodič tedy hledá slovo od E. Dětem dělá problémy určování samohlásek na konci slova.

Dítě také může hledat slova začínající určitou hláskou např. P, K, S, T. Pokud dítě řekne slovo, které určenou hlásku obsahuje, ale nezačíná, ptáte se, kde je určená hláska. Je na začátku? Na konci? Uprostřed (uvnitř) slova?

Děti si říkají pomocnou říkanku a ukazují si přitom pravou rukou na jednotlivé prsty levé ruky (dlaň proti sobě a začíná se od palce). A E I O U - tancujem spolu. Á É Í Ó Ú - zpíváme spolu.

Samohlásky

Samohlásky jsou hlásky, které si můžeme zazpívat a rty se vzájemně nedotýkají. Souhlásky jsou ostatní hlásky. V Hláskáři v "Krajině slov" je HAM a MLK. HAM chce sníst všechny samohlásky (má otevřená ústa jako A) a proto označujeme samohlásky červeným kroužkem - bojí se červené. MLK chce sníst všechny souhlásky (má zavřená ústa) a proto je označujeme žlutým čtvercem - bojí se žluté. Některé samohlásky nechtějí být ve slově samotné, ale chytí se s jinou hláskou za ruce, jako to dělají děti - vytvoří dvojici. Tato dvojice samohlásek se jmenuje dvojhláska (ou, au, eu). Vyslovujeme je najednou, na jedno otevření úst. Znějí tak dlouho jako dlouhé samohlásky, ale nejsou stejné. Pozor na ně! Označujeme je dvojitým červeným kroužkem (dva kruhy vedle sebe lehce zkřížené - asi jako prstýnky).

Neříkám dětem: To je špatně, ale vloudil se ti tam BACIL OMYL. Dítě si zkouší najít chybu samo. Chyba není něco špatného. Chybami se člověk učí.

PO-ME-RANČ                           BA-NÁN                        PES

   

KOČKA                                                                          KŮŇ

   

 

GRAFOMOTORIKA

https://predskolniporadna.cz/je-opravdu-nutne-spravne-drzet-tuzku/

https://jednoducheuceni.cz/sedni-si-poradne-jak-poradne/

ROZVOJ POZNÁNÍ

Snažte se si s dětmi vytvořit rituály, které se budou pravidelně opakovat. Můžete si s dětmi každý den říkat (dělat) kalendář: Co je dnes za den v týdnu? Kolikátého je? Jaký je měsíc? Jaké je roční období? Jaký je rok? Jaké je venku počasí? Všímejte si změn v přírodě kolem vás. Co již kvete? Vrátili se už ptáčci z teplých krajů? Prodlužuje se den - krátí noc. Změna počasí - změna v oblékání. Prohlížejte si s dětmi knížky, encyklopedie apod. 

 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Procvičujte s dětmi orientaci v prostoru (předložkové vazby): na, nad, v, pod, vedle, za, před, mezi, okolo, vpravo, vlevo.

https://prvnitrida.cz/prostorova-orientace-nad-pod-vedle-na/

Porovnávání (řazení): velikost (nejmenší x největší), výška (nejnižší / nejmenší x nejvyšší), šířka (nejužší x nejširší), délka (nejkratší x nejdelší), pořadí (první, poslední, uprostřed, před, za, mezi), počet (nejméně, nejvíce, méně, více, stejně, všechny, žádný), celek, část, symetrie (např. dokreslování 2. poloviny obrázku), doplnění do počtu, třídění, geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník), tělesa, labyrinty a bludiště.

Image result for tělesa názvy

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakovat si pozdravy, Family, Colors, Numbers, Animals, My Body, My Toys... Ideální je hra např. Simon says. Je to variace hry Kuba řekl a princip spočívá v tom, že děti plní úkoly pouze po slovech "Simon says" (Simon říká).  Děti zvládnou velké množství povelů - stand up, sit down, touch the ground, turn around, touch you mouth (eyes, nose, ears, face, knees, legs, toes, shoulders...), go to sleep, wake up, reach up high, stamp your feet, shake your shoulders ... Pokud se dítě splete, udělá jeden dřep. wink 

https://www.youtube.com/channel/UCgocH_8Fckb6JFfuf-711MA Baby English

https://www.umimeanglicky.cz/ Umíme anglicky

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Procvičujte s dětmi špetkový úchop (viz grafomotorika). Děti mohou např. navlékat nebo třídit korálky, hrát si na Popelku a pomáhat přebírat luštěniny apod., stavět z drobné stavebnice, "vyšívat" jehlou s kulatou špičkou nebo šňůrkou skrz děrovanou podložku, trénovat vázání tkaniček u bot, procvičovat  správné a bezpečné stříhání nůžkami (podle čáry), skládání papíru, lepení, modelovaní z modelíny.

Image result for jak si správně zavázat tkaničky postup

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Podle možností si děti mohou vyzkoušet nejen kresbu (pastelkami, voskovkami, křídami...), ale i malbu (vodovými barvami, temperami...) nejlépe na velký formát. Mohou malovat štětcem, houbičkou, prsty; obtiskovat přírodniny nebo strukturou zajímavé předměty...

Pro inspiraci:

https://www.youtube.com/channel/UCi9eT3-Rfu8VuqF0APhZa3Q

http://www.predskolaci.cz/jarni-kvetinove-tvoreni/9766

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Posílám několik odkazů na dětské písničky. Určitě některé z nich děti znají z MŠ.

https://www.youtube.com/watch?v=H1LorkGH3ww Písničky pro děti a nejmenší

https://www.youtube.com/watch?v=3ZRq_4Kh7tk Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE Jaro, léto, podzim (minidisko)

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Posílám několik odkazů, co a jak lze s dětmi cvičit - uvnitř i venku. Berte to, prosím, jako nabídku možností.

https://www.youtube.com/watch?v=qmiuH6Jnr4o Dětská jóga s Jogim a Salambou

https://www.youtube.com/watch?v=9MHKL0JtroA Kondiční trénink dětí od 7 let

https://www.youtube.com/watch?v=hYp6leQJH6M Dětský trénink

 

Pokud najdu něco zajímavého nebo najdete nějaký tip vy a pošlete mi ho, ráda odkaz přidám na webové stránky.