Reklamní sdělení
Stavitelství Veselýhttp://www.stavitelstvi-vesely.czStavitelství Veselý.cz Podnikající v oboru přepravy a zemních prací. Naše firma se zaměřuje nej
Pet-shop-jmk kšíry pro papoušky,https://www.pet-shop-jmk.czKšíry pro papoušky, hračky pro papoušky, popruhy pro papoušky, vodítka,kšíry pro papoušky jmk
Zahradnictví Veselýhttps://www.zahradnictvi-vesely.czNa našem E-shopu naleznete vše, co potřebujete k vaší zahradě. Pro malé i velké zahrádkáře.

Zápis do 1. tříd školního roku 2021/2022

Termín zápisu: 6. dubna 2021.

Jak mám postupovat při zápisu žáka do 1. třídy?

1. Zapsány musí být:

a) děti, které do 31. 8. 2021 včetně dosáhnou věku 6 let.

b) děti, kterým byl v loňském školním roce povolený odklad,

c) děti, které do 31. 8. 2021 včetně dosáhnou věku 6 let, zákonní zástupci pro ně budou žádat o odklad a o přijetí do přípravné třídy.

2. Na webu školy www.zsvybiralova.cz vyberte nabídku Pro rodiče – Zápis do 1. třídy. Zde najdete informace k zápisu a potřebné formuláře.

3. Vytisknete a vyplníte zápisový lístek o prvňáčkovi, své jméno a kontakt na sebe.

4. Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vrátnici A (uvnitř atria školy), vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 9:00 a poté od 12:00 do 14:00 hod.

5. Pokud nežádáte o odklad, přejděte k bodu 7.

6. V případě, že budete o odklad povinné školní docházky žádatmusíte doložit následující:

a) Potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra.

b) Potvrzení pediatra, logopeda, klinického psychologa nebo jiného odborného lékaře.

c) Oba dokumenty doručíte škole společně s vyplněným formulářem žádosti o přijetí dle bodu

d) V případě, že potvrzení nemůžete dodat rovnou s žádostí o přijetí, je nutné tyto dodat do 14 kalendářních dnů od odeslání žádosti o přijetí.

7. Do školy doručte:

a) vyplněný a podepsaný zápisový lístek,

b) a kopii rodného listu dítěte.

Lze tak učinit následujícími způsoby:

a) Elektronicky do dubna 2021:

E-mail musí obsahovat platný elektronický podpis zákonného zástupce. 

b) Fyzicky (nutno formulář vytisknout a podepsat!):

  • Poštou (doporučeně) na adresu:

ZŠ, Vybíralova 964/8 Praha 9 – Černý Most, 198 00, s podacím razítkem nejpozději 6. dubna 2021.

  • Osobně v den zápisu v předem rezervovaném termínu.

8. Následně bude zahájeno správní řízení.

9. Škola na základě doručených žádostí zveřejní na svých webových stránkách seznam přijatých žáků pod jejich registračním číslem.

Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 kalendářních dnech. V písemné podobě bude založeno do spisu žáka ve škole.

10. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce doporučeným dopisem.

11. Náhradní termín zápisu v případě, že se z mimořádných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, je stanoven na dubna 2021.

12. Následný zápis do přípravné třídy proběhne 11. května 2021.

13. Školní družina

V případě, že budete mít zájem umístit dítě do školní družiny, nepřehlédněte také přehled základních informací a přihlášku do školní družiny (umístěné taktéž v nabídce Pro rodiče – Zápis do 1. třídy). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte při zápisu.

Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Vedení školy.

 

S pozdravem Alena Kladivová